Vogels en hun problemen

Stadsduif

- Stadsduiven kunnen schade berokkenen door hun voegelpoep
- Stadsduiven en houtduiven zijn meestal de grootste schadeveroorzakers voor groentetuinen, boomgaarden, enz...
- Stadsduiven kunnen ook veel geluidsoverlast veroorzaken.

Houtduif

- Houduiven kunnen schade berokkenen door hun voegelpoep.
- Stadsduiven en houtduiven zijn meestal de grootste schadeveroorzakers voor groentetuinen, boomgaarden, enz...
- Houtduiven kunnen ook veel geluidsoverlast veroorzaken.

Spreeuw

- Spreeuwen gebruiken GSM- en buismasten om te verzamelen
- Spreeuwen eten graag kersen
- Overlast: veel lawaai + veel vogelpoep + veel restafval

Kraai

- Kraaien kunnen heel wat schade berokkenen aan huizen en auto's
- Kraaien kunnen in boomgaarden, tuinbouw,... veel vraatschade aanrichten

Kauw (kraaiachtigen)

- Kauwen kunnen heel wat schade berokkenen aan huizen en auto's
- Kauwen kunnen in boomgaarden, tuinbouw,... veel vraatschade aanrichten

Meeuw

- Meeuwen kunnen schade berokkenen door hun vogelpoep.
- Meeuwen kunnen vooral in het broedseizoen heel veel geluidsoverlast veroorzaken

Reiger

- Reigers maken tuinvijvers met (goud)vissen onveilig