Kraaien (Corvidae), of kraaiachtigen, is een familie van forsgebouwde zangvogels die over de gehele wereld voorkomen, behalve Nieuw-Zeeland en enkele Polynesische eilanden. De familie telt 127 soorten.

Corvus is een geslacht uit de familie van de kraaien.

Kraaien behoren tot de intelligentste vogels; sommige soorten vormen grote kolonies met een complexe sociale structuur; sommige soorten gebruiken gereedschap, een tamme wipsnavelkraai kon b.v. van een recht stukje ijzerdraad zelf een krom haakje buigen om bij een voedselbeloning te komen. Van raven is waargenomen dat ze soortgenoten wel eens actief misleiden bij het verstoppen van eten, en dat ze weten wanneer een soortgenoot vanuit zijn positie iets niet kan zien. Kraaien kunnen enigszins tellen. Als bijvoorbeeld drie mensen een vogelobservatiehut in gaan en er later twee mensen uit komen, weten ze dat de hut niet leeg is.

In Nederland en Vlaanderen komen de raaf, de zwarte kraai, de roek en de kauw als broedvogel voor. De bonte kraai wordt wel eens als wintergast waargenomen. De bonte kraai en de zwarte kraai worden ook wel als ondersoorten van 1 soort beschouwd. In gebieden waar beide vormen voorkomen worden geregeld hybriden en overgangsvormen gezien.

De overlast van deze vogels beperkt zich bijna altijd tot geluidsoverlast in de vroege ochtend. Met het scare sound systeem kunnen alle problemen met kraaiachtigen opgelost worden. Het is wel noodzakelijk een ontheffing te bekomen voor het curatief handelen.