Vogels leven vaak in groep en leven graag in de stad. Vooral omdat ze er goed nesten kunnen bouwen en er genoeg voedsel te vinden is. Maar vogels kunnen geluidsoverlast veroorzaken.

Meeuwen kunnen vooral in het broedseizoen, van april tot eind augustus, heel veel geluidsoverlast veroorzaken. Zowel de geluiden van volwassen vogels als de geluiden van jongen die om eten roepen zijn erg storend en kunnen mensen uit hun slaap houden.

Tijdens de zomermaanden kan zelfs één duif verantwoordelijk zijn voor geluidsoverlast. Rond 4 uur is het reeds licht en kan een duif zo luid koeren, dat heel veel mensen hiervan 's morgens wakker worden.

Ook kraaien en kauwen kunnen mensen heel vroeg wakker maken met hun luid gekwetter.