Vogels kunnen veel schade berokkenen aan huizen, auto's, enzovoort.

De meest voorkomende en gekende schade is deze veroorzaakt door vogelpoep. Auto's, tuinmeubelen, carports, zwembaden, en zonnepanelen worden besmeurd door vogelpoep. Het verwijderen hiervan is echter geen lachertje, en niet bepaald een aangename klus. Daarenboven is het zeker niet bevordelijk voor de gezondheid, aangezien duiven dragers zijn van heel veel ziekten.

Vogelpoep kan ook blijvende schade aanrichten op glas, beton, staal, verf, ... en kan ook verantwoordelijk zijn voor verstopping van goten en afvoeren.

Ook krengen van vogels op daken, veren, nestresten, enz... kunnen leiden tot een verstopping van de afvoeren en zorgen voor lekkages.

Kraaien en kauwen kunnen heel wat schade berokkenen aan huizen door bv het pikken in kalksteen, beschadigen en verstoppen van schouwen (zij houden ervan om hun nesten te bouwen in schouwopeningen), met soms een schouwbrand tot gevolg, weghalen van sillicone aan de ramen, bekrassen van ruiten, enz..

Kraaien of kraaiachtigen kunnen foliedaken in korte tijd vernietigen. De glinsterende, isolerende folie wordt systematisch afgepikt waardoor herstellingswerken noodzakelijk zijn.

Ook losse kiezelstenen op een plat dak, kunnen gevaarlijk speelgoed zijn voor kraaien. Doordat kraaien denken dat kiezelstenen noten zijn, laten zij deze vanop grote hoogte vallen, met

als gevolg schade aan huizen, veranda’s, auto’s enz…

Kraaien en kauwen doen niets liever dan de spiegels van auto’s bevechten (aangezien zij denken dat het evenbeeld een soortgenoot is) , zodat ze de autolak beschadigen.

Ook trekken zij heel geregeld de rubbers van ruintenwissers stuk en de rubbers van autoruiten en deuren, wat soms een heel dure aangelegenheid is.