(Toekomstige) bouwterreinen

Bouwterreinen zijn meestal braakliggende gronden. Deze gronden kunnen ideaal zijn voor sommige vogels om te verblijven, te nestelen en te fourageren. Indien dit het geval is, is het aan te raden om vroegtijdig naar een oplossing te zoeken opdat de bouw niet moet stilgelegd worden of zelfs niet kan aanvangen.

Na een fauna onderzoek op het bouwterrein kan er naar een oplossing gezocht worden. Er zullen zich geen vogels meer nestelen.

Mogelijke oplossingen

Mobiel scare sound systeem
eventueel ondersteund met interventies met honden en roofvogels

Mobiel scare sound systeem
in combinatie met bamboestokken met lint- en spiegelschijven