Meeuwen zijn zeevogels binnen de familie laridae uit de orde steltloperachtigen (Charadriiformes) van 102 soorten. Het zijn over het algemeen vrij grote vogels, meestal grijs of wit, vaak met zwarte tekeningen op kop en snavel. Ze hebben een typische schelle, krijsende roep. De snavel is stevig en vrij lang, de poten zijn voorzien van zwemvliezen. Soorten meeuwen variëren in formaat van de dwergmeeuw (120 g en 29 cm) tot de grote mantelmeeuw (1,75 kg en 76 cm).

De meeste meeuwen, met name de soorten uit het geslacht Larus, zijn carnivoor en ze eten zowel aas als levende prooien. De prooidieren bestaan meestal uit krabben en visjes. Met uitzondering van de drieteenmeeuwen zijn meeuwen vogels van de kust en het binnenland die zelden ver op zee of in bossen te vinden zullen zijn.

Meeuwen broeden in grote, drukke en lawaaierige kolonies. Ze leggen twee of drie gespikkelde eieren in een nest gemaakt van plantaardig materiaal.

Meeuwen (met name de grotere soorten) zijn vernuftige, nieuwsgierige en intelligente vogels, ze spreiden complexe communicatiemethodes ten toon en hebben ver ontwikkelde sociale structuren. Zo is in veel meeuwenkolonies defensief pestgedrag waar te nemen, waarmee potentiële vijanden op afstand worden gehouden. Sommige soorten, zoals de zilvermeeuw, hebben vaardigheden ontwikkeld om gereedschap te kunnen gebruiken. Veel soorten hebben zich op succesvolle wijze aangepast aan het menselijke milieu en zijn nu zeer algemeen in bewoonde gebieden. Andere soorten verkrijgen hun voedsel door middel van kleptoparasitisme.

Tijdens de broedtijd worden meeuwen vrij agressief en vechten ze om hun nesten te beschermen. Hierdoor kunnen meeuwen tot heel wat overlast leiden. Bij overlast is het belangrijk om tijdig in te grijpen, aangezien ze hun nest telkens op dezelfde plaats gaan maken. Om meeuwen preventief te verjagen zetten wij onze scare sound systemen in. In broedgebieden worden vaak onze mobiele systemen ingezet.